ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

کشمکش (نقد)

تصویر مرگ در خلق موقعیت‌های دراماتیک در فیلمنامه «جهان با من برقص»

زیستن در جهانِ انتزاعی بازتاب مرگ در فیلم‌های سینمایی ایرانی عموماً به تصویری دهشتناک یا خنده‌آور از هبوط مرگ در کالبدی انسانی تبدیل می‌شود. تفاوت عمده فیلمنامه جهان با من برقص در قیاس با سایر آثار ساخته‌شد...

نقش رنج در تعیین موقعیت دراماتیک در فیلمنامه «جهان، با من برقص»

آیا تو نیز آشنایی چون من با رنجِ لذتناک؟  رولان بارت مرگ را در سلطه و سیطره سوگواری و رنج می‌داند، و این دو مقوله را از یکدیگر جدا می‌کند، بارت سوگواری را مواجهه با غم فقدان می‌داند و رنج را یکه و تنها برای ...
تاکتیک‌های مربوط به ساخت پیرنگ در فیلمنامه «یه‌وا»  

تاکتیک‌های مربوط به ساخت پیرنگ در فیلمنامه «یه‌وا»  

درد استخوان‌هایش را می­شکند    مجموعه تناسبات شکلی میان داستان و پیرنگ به عنوان مهم‌ترین متغیر تحلیلی در فیلمنامه یه‌وا، یک پرسش اساسی را در آغاز به ذهن متبادر می‌کند؛ پیرنگی که ارائه می&...
تاکتیک‌های مربوط به ساخت پیرنگ در فیلمنامه «یه‌وا»  

تاکتیک‌های مربوط به ساخت پیرنگ در فیلمنامه «یه‌وا»  

درد استخوان‌هایش را می­شکند    مجموعه تناسبات شکلی میان داستان و پیرنگ به عنوان مهم‌ترین متغیر تحلیلی در فیلمنامه یه‌وا، یک پرسش اساسی را در آغاز به ذهن متبادر می‌کند؛ پیرنگی که ارائه می&...
تأثیر شخصیت‌پردازی بر روایت فیلم در «یه‌وا»

تأثیر شخصیت‌پردازی بر روایت فیلم در «یه‌وا»

یک تراژدی نارس در روایت کلاسیک، شخصیت اصلی در نقطه عطف با یک مشکل یا معضل بزرگ روبه‌رو می‌شود و بر سر دوراهی قرار می‌گیرد. او با تصمیمی که می‌گیرد، سفری سخت و دشوار را آغاز می‌کند، از موانع بزرگ رد می&z...