ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

سرمقاله

گنجینه

  • شماره ماهنامه : 198
  • سرمقاله
  • 24 اردیبهشت 1398
  • 116
  • 0
اولین پیش‌شماره فیلم‌نگار در اردیبهشت 1381 منتشر شد و بدون وقفه ادامه یافت هرچند کسی انتظار این سخت‌جانی را نداشت. در ابتدای انتشار این ماهنامه تداوم آن در طولانی‌مدت متصور نبود.