ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

کش‎مکش (نقد)

بررسی شخصیت‌ها در دنیای مؤلف در فيلم «قاچاقچی»

بررسی شخصیت‌ها در دنیای مؤلف در فيلم «قاچاقچی»

فراسوی نیک و بد پی‌گیری و ردیابی مسیر فیلم‌سازی کلینت ایستوود طی پنج دهه و توجه به مضامین و سیر تکامل شخصیت‌های آثار او و قصه‌هایی که بی‌شباهت به هم نیستند، او را در جایگاه فیلم‌سازی مؤلف می‌ن...