پنجشنبه 25 مهر 1398

فیلمنامه کوتاه

فیلمنامه‌ کوتاه قربانی

فیلمنامه‌ کوتاه قربانی

نویسنده و کارگردان: مهدي محمدنژادیان 1. شب- خارجی- گورستان نور چراغ‌های یک وانت تنومند و قراضه ظلمات شب را شکافته و روی قبرها افتاده است. ذبیح (۳۵ ساله)ـ فانوس به دست و منتظر ـ بالای قبر تازه‌ای که روی آن پارچه ترم...
تو هنوز اینجایی...

تو هنوز اینجایی...

  • شماره ماهنامه : 197
  • فیلمنامه کوتاه
  • 02 خرداد 1398
  • نویسنده : کتایون پرمر، محمد روحبخش
  • 31
  • 0
داخلی – خانه/ اتاق خواب - صبح زود صداي نفس‌نفس زدن امیر می‌آید. کناره تخت ‌نشسته. همه جا تقریباً تاریک است. درب اتاق توسط مینا باز می‌شود. مینا: چی شده امیر؟ امیر: صدای نفسام اذیتم می‌کنه، ن...
فروزان

فروزان

روستا- حیاط خانه روستایی - خارجی- شب از روی پشت‌بام داخل حیاط خانه روستایی را می‌بینیم. روی پشت‌بام مردی به صورت درازکش سرش را جلو می‌آورد. داخل حیاط سرک می‌کشد و حیاط را دید می‌زند. صدای باز شدن د...